Thông Tin Liên Hệ Của Cửa Hàng Tấn Đào Mobile

Địa chỉ: 238 Bắc Hải, Phường 6, Q.Tân Bình.

Thời gian phục vụ: 09h00 – 21h00
Gọi mua hàng: 0934.151.007 (09h00 – 21h00)

Gọi bảo hành: 0703.151.007 (10h00 – 18h00)