Tag Archives: apple pencil

Mẹo Sử Dụng Và Những Lỗi Trên Apple Pencil 2

Apple Pencil ra mắt là một phần không thể thiếu với iPad. Tuy nhiên những mẹo để sử dụng thông minh trên apple pencil 2 thì lại chưa được chia sẽ nhiều. Ngoài ra một số lỗi thường gặp trên Apple Pencil cũng không phải là không có. Vậy thì vì sao Apple Pencil 2 […]

Dùng Apple Pencil 1 & Apple Pencil 2 – Nhưng Không Phải Ai Cũng Biết Những Lỗi Này

Không Phải Ai Cũng Biết Những Lỗi Này Apple Pencil ra mắt là một phần không thể thiếu với iPad. Tuy nhiên một số lỗi thường gặp trên Apple Pencil cũng không phải là không có. Vậy thì vì sao Apple Pencil 2 không kết nối được? Làm thế nào để kết nối Apple pencil […]